Ułatwienia dostępu

Szanowni Państo,

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie na mocy Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki  a Powiatem Garwolińskim w latach 2022-2026 będzie pełnić rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) na terenie powiatu garwolińskiego.

WOKRO realizuje rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do zadań WOKRO należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Korzystanie z pomocy udzielanej przez WOKRO  jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zajęcia prowadzić będzie zespół specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, w skład którego może wchodzić:

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej),
 • psycholog,
 • logopeda (neurologopeda, logopeda kliniczny),
 • fizjoterapeuta,
 • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć w ramach Programu „Za życiem” są:

 • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,
 • miejsce zamieszkania dziecka na terenie powiatu garwolińskiego,
 • złożenie wniosku o przystąpieniu do Programu wraz z dokumentacją potwierdzającą niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością dziecka, w szczególności:
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności,
 • dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność, bądź zagrożenie niepełnosprawnością, jeżeli dziecko taką posiada.
  .

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin Programu.docx)Regulamin Programu "Za życiem"Regulamin uczestnictwa w Programie "Za życiem"18 kB2022-12-19 11:12
Pobierz plik (Wniosek o przystąpienie do programu Za życiem.docx)Wniosek uczestnictwa w Programie "Za życiem"Wniosek uczestnictwa w Programie 26 kB2022-11-17 11:24
Pobierz plik (lekarskie za życiem.docx)Informacja lekarska dla potrzeb Programu "Za Życiem"Informacja lekarska dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie w celu kwalifikacji dziecka do objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu „Za życiem”14 kB2022-11-16 09:59

Kontakt

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Garwolinie

 ul. Warszawska 3,
08-400 Garwolin

 tel. 25 684 37 89

 kom. 535 957 826

 fax 25 684 37 89

 poradnia@pppgarwolin.pl