Ułatwienia dostępu

Pomoc udzielana jest bezpłatnie

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie

Jesteśmy publiczną placówką oświatową działającą na terenie powiatu garwolińskiego, prowadzoną przez Powiat Garwoliński.

Rządowy program

"Za życiem"

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Garwolinie pełniąca funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO) na terenie powiatu garwolińskiego, w ramach programu rządowego „Za życiem”, realizuje PRIORYTET II PROGRAMU: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” zadanie 2.4: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz jego rodzinie”.

szczegóły qxio-ios-arrow-thin-right

O poradni

Zadania

Diagnoza dzieci

Diagnoza określająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży. Wjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w kontekście zgłaszanego problemu.

Zespoły orzekające

W naszej Poradni działają Zespoły Orzekające ds. kształcenia specjalnego, indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Profilaktyka

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

o poradni

Aktualności

Pozostałe aktualności qxio-ios-arrow-thin-right

o poradni

Oferta

Oferta zawiera propozycje prelekcji, wykładów oraz zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek z powiatu garwolińskiego. Szkoła lub przedszkole może zaproponować zorganizowanie zajęć spoza przedstawionej listy.

  • zajęcia dla rodziców
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów
  • zajęcia dla Rad Pedagogicznych Szkół
  • zajęcia grupowe dla rodziców, uczniów i nauczycieli
  • zajęcia indywidualne dla uczniów
sprawdź ofertę qxio-ios-arrow-thin-right

O poradni

Galeria zdjęć

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.